ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مقاله مهندس حسام الدین یوسفیان،مهندس مصطفی صفری و مهندس مرتضی بیگلی پرسنل معاونت برنامه ریزی ومهندسی این شرکت با عنوان " طراحی کلاه خود پایه های فشارمتوسط جهت انشعاب گیری ازپایه های چهارگوش " در ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد دربخش تجهیزات شبکه های توزیع برق بصورت ارائه شفاهی پذیرفته شد و در مستندات کنفرانس یادشده به چاپ رسید.

گفتنی است در ششمین کنفرانس منطقه ای سیرد تهران ، استادان ،پژوهشگران ومدیران صنعت برق حضورداشتند که مجموعه کامل مقالات پذیرفته شده بصورت شفاهی وپوستر ارائه شد.همچنین گزارش مقاله های پذیرفته شده در اجلاس 2017گلاسکو اسکاتلند نیز درنشست های علمی کنفرانس ارائه و آخرین تحولات ودستاوردهای توزیع برق در جهان تشریح شد.