ورود به سایت

مهندس عادل كاظمي درديدار از پرسنل مديريت توزيع برق شهرستان ابهر وخرمدره مطرح نمود:

پرسنل توزيع برق استان زنجان  با روحيه وجديت مضاعف درخدمت رساني به مردم گام برميدارند

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل به همراه معاونين ومديران اين شركت از مديريت هاي توزيع برق شهرستان ابهر وخرمدره بازديد و در نشست صميمي ازنزديك درجريان روند اجراي طرح هاي در دست اقدام قرار گرفت و وضعيت شاخص هاي عملكردي  هر يك از واحدها را بررسي نمودند .

مهندس عادل كاظمي مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان با مراجعه ي حضوري به محل كار  پرسنل خدوم مديريت توزيع برق شهرستان هاي ابهر وخرمدره به آنها خسته نباشيد گفت و تاكيد كرد كه با جديت و با روحيه ي مضاعف در راستاي خدمت رساني به مردم شريف گام بردارند . همچنين در ادامه ي اين ديدار پرسنل ضمن ابراز خرسندي و قدرداني از حضور ايشان ، به طرح موانع و چالش هاي پيش رو اشاره كردند كه راهكارهاي لازم توسط مهندس كاظمي ارائه گرديد .

گفتني است در بازديد يك روزه ي مهندس كاظمي،  نشستي صميمي نيز باحضور مديران اجرايي مديريت توزيع برق شهرستان هاي ابهر وخرمدره نيز برگزارشد كه در اين نشست ها مهندس باقري وند مديريت توزيع برق شهرستان خرمدره و مهندس اسديان مديريت توزيع برق شهرستان ابهر به  ارائه ي گزارش وضعيت شاخص هاي عملكردي هر كدام از واحدها ي تحت مديريت خود پرداختند كه در انتها مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به منظور تسريع در پيشبرد اهداف وبرنامه هاي استراتژيك شركت ،  راهكار ها و دستورات لازم را صادر نمود.وي خاطرنشان كرد: با توجه به پتانسيل هاي موجود در پرسنل اين شركت با اميد به خدا خواهيم توانست به اهداف از پيش تعيين شده ي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در سال 94 برسيم ،كه از جمله آنها هوشمندسازي شبكه هاي توزيع برق استان،‌ارائه خدمات مطلوبتر درحوزه ي فروش وخدمات پس از فروش به مشتركان برق، تكميل پروژه ي GIS ، كاهش تلفات انرژي برق، بهره گيري از سلول هاي خورشيدي و انرژي تجديد پذير مي باشد.