ورود به سایت

shafa.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، با تلاش پرسنل تلاشگر مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده پروژه تامين روشنايي بلوار شفا با نصب پايه هاي فلزي يازده متري چندوجهي با صرف اعتباري بالغ بر 600 ميليون ريال به بهره برداري رسيد.

براي اجراي پروژه روشنايي معابر يادشده كه در جنب بيمارستان حضرت اميرالمومنين(ع) شهرستان خدابنده و در معرض رفت وآمد مردم شريف اين شهرستان قرار دارد ؛ بيش از 500متر كابلكشي فشارضعيف ، تعداد 14 اصله پايه روشنايي و32دستگاه چراغ خياباني 250وات نصب واحداث شده است.