ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در راستاي ترويج ورزش همگاني و طبق تقويم ورزشي كميته ورزش ونيز با هماهنگي گروه كوهنوردي ، مديران اين شركت در برنامه ي يكروزه ي پيمايش مسير زيباي جنگلي گمان – شيرمشه در منطقه ي سرسبز شهرستان طارم  كه به هندوستان ايران معروف است ، به مسافت 13 كيلومتر پياده روي كردند.

طبق مطالعات جديد ورزش در محل کار تاثير بسيار مثبتي بر سلامت افرادخواهد داشت. پياده روي مي تواند فعاليت عضلات گردن و شانه ها را کاهش داده و بر سلامت اين اعضاي بدن موثر باشد. بدليل پشت ميزنشيني پرسنل ممکن است دچار صدماتي از قبيل گرفتگي يک عضله خاص و يا کشيدگي گروهي از عضلات شود. اين صدمه باعث مي شود تا خون نتواند به آساني به منطقه آسيب ديده منتقل شود تا عضله را بازسازي کند. اين حرکت و پياده روي است که مي تواند اين کار را آسان تر سازد. يعني با پياده روي جريان خون بهتر عمل کرده و گرفتگي عضله زودتر بهبود پيدا مي کند. بهمين مناسبت و در جهت ترويج ورزش در محيط كار مديران شركت توزيع نيروي برق استان زنجان در برنامه ي پيمايش مسير جنگلي وباصفاي گمان به شيرمشه حضور يافتند و13 كيلومتر پياده روي كردند .

DSC09939.JPG