ورود به سایت

مانور برق خدابنده4.jpgبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، مقارن با آغاز فصل زمستان و شرايط آب و  هواي سرد شهرستان خدابنده ، اصلاح وساماندهي يكي از خروجي هاي حساس و مهم خطوط شبكه 20كيلوولت هوايي بخش بزينه رود با رويكرد مديريت بحران وپدافند غيرعامل در عرض يكروز انجام شد.

با راهبري مديريت توزيع برق شهرستان خدابنده در اقدام ضربتي با هدف مديريت بحران و پيشگيري از آسيب به شبكه هاي تامين برق بيست كيلوولت در شرايط نامساعد جوي ، ده اكيپ عملياتي متشكل از 46تن از تكنسين و كارشناسان تلاشگر امورهاي برق غرب وشمال شهرستان زنجان و مديريت هاي توزيع برق سلطانيه ، خرمدره و خدابنده ، پانزده كيلومتر خطوط فشارمتوسط هوايي از سه راهي قجور تا روستاي محمدخلج را سرويس وساماندهي كردند.

گفتني است براي اجراي اين پروژه تعداد چهار اصله تيرسيماني ، 70عدد ميله مقره راس تيري ، دو عدد كنسول دومتري ، سه دستگاه برقگير تعويض و همچنين 30مورد ارتباط جمپر ، 23 مورد كجي كنسول وميله مقره ، 2مورد پارگي سيم و 280متر شلي شبكه اصلاح شد . اين درحاليست كه از ابتداي سال تاكنون چهارمين مانور مديريت بحران با رويكرد اصلاح وساماندهي ضربتي شبكه هاي توزيع برق شهرستان خدابنده با موفقيت انجام شده است .