ورود به سایت

در مانور مديريت بحران وپدافند غيرعامل حوزه برق غرب شهرستان زنجان مطرح شد:

کاهش آسیب پذیری زیرساخت های برق به عنوان مراکزمهم خدمات رسان به مردم

 

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، در آستانه فصل گرم تابستان و افزايش دماي هوا و همچنين  به منظور کاهش آسیب پذیری زیرساخت های برق و مراکزمهم خدمات رسانی به مردم درمقابل تهدیدات داخلی وخارجی ویاحواp8816.jpgدث طبیعی، مانورپدافندغیرعامل درحوزه برق  غرب  شهرستان زنجان برگزار شد.

به منظور اجراي مانور پدافند غيرعامل در راستاي هماهنگي بيشتر واحدهاي عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان و نيز افزايش پايداري شبكه هاي توزيع برق ،  8 اكيپ عملياتي و 40 تن از پرسنل خدوم اين شركت با مديريت اموربرق غرب شهرستان زنجان طبق سناريوي از پيش تعيين شده توانستند مسير شبكه بيست كيلوولت خروجي مهر( جاده زنجان-ماهنشان) را بطول 4 كيلومتر در عرض كمترا ز دوساعت اصلاح و ساماندهي نمايند. براي اجراي اين اقدام ضربتي 80عددمقره سيليكوني كششي ، 80 كلمپ آويز وسط خط ، 83 عدد ركاب گيرنده تعويض  و مبلغ  150 ميليون ريال اعتبار هزينه شد.

با ساماندهي خروجي ياد شده ضريب اطمينان و پايداري شبكه برق نقاط حساسي مانند سايت مخابراتي كهاب و تامين برق سد مشمپا به ميزان قابل توجهي افزايش يافت .

مهندس نيكخواه مديرامور برق غرب شهرستان زنجان در ابتداي اجراي مانور پدافند غيرعامل ضمن تاكيد بر رعايت كليه نكات ايمني فردي وگروهي ، تصريح كرد : هدف از برگزاري مانور عملياتي پدافند غيرعامل  ارتقاء سطح آمادگي، تمرين و هماهنگي لازم بين اكيپ ها در مواقع بحران است.

بخشدار زنجانرود نيز با حضور در جاده زنجان-ماهنشان (محل مانور) فعاليت هاي حوزه برق نيك پي را مناسب وشايسته ارزيابي كرد و گفت : خوشبختانه با اقدام هاي صورت گرفته در اين حوزه نرخ خاموشي برق بسيار پاييني داشته ايم واين امر موجب افزايش رضايتمندي مردم منطقه شده است. 

pho8808.jpg   pho8808.jpg

pho8805.jpg   pho8804.jpg