ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، سیدمحمد هاشمی دبیرانجمن صنفی کارفرمایی شرکت های توزیع برق کشور با ارسال نامه ای از مهندس علیزاده مدیرعامل این شرکت به دلیل همکاری در برگزاری با کیفیت و شایسته مسابقات مهارت شغلی سال1396 قدردانی کرد و موفقیت پرسنل شرکت توزیع برق استان زنجان در کسب رتبه اول رشته نصب انشعاب تکفاز در این سری از مسابقات را تبریک گفت .