ورود به سایت

مهندس دولتياري02.JPGبه گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان،مهندس داود دولتياري معاونت بهره برداري وديسپاچينگ اين شركت به ارائه گزارشي از عملكرد اين معاونت در سال جاري وبرنامه هاي آتي خود پرداخت و اهم فعاليت هايي كه در رسيدن به چشم انداز وبرنامه هاي استراتژيك شركت لازم است را برشمرد .

مهندس دولتياري معاونت بهره برداري وديسپاچينگ شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ضمن اشاره به اهداف عاليه شركت كه سر لوحه ي آن جلب رضايت مندي مردم شريف استان مي باشد،  گفت : دريك سال اخير با افزوده شدن تجهيزات وفناوري هاي نوين روز دنيا بر روي شبكه هاي توزيع برق كشور و ايجاد فعاليت هاي جديد از جمله ترموگرافي ،‌خط گرم ، حريم باني و ايمني در حوزه صف و فعاليت هاي مديريت بحران وپدافند غيرعامل ، استقرار كنتاكت سنتر و ... در حوزه ستادي ، با هماهنگي هاي معاونت منابع انساني ساختار سازماني بهره برداري ستاد  وامورهاي اجرايي به منظور ايجاد الگو وساختار يكپارچه در سطح شركت  اصلاح و تكميل گرديدكه از جمله ي اين اقدامات تشكيل اداره نظارت بر بهره برداري در حوزه ي دفتر فني ونظارت بر بهره برداري و همچنين گروه بحران و پدافند غير عامل در حوزه ي معاونت بهره برداري مي باشد و بدين ترتيب اين معاونت درقالب 5 دفتر وگروه شامل :امورديسپاچينگ،گروه ايمني وكنترل ضايعات،دفترنظارت بربهره برداري،گروه بازار برق و گروه بحران پدافند غيرعامل در حال خدمت رساني به بيش از 400هزار مشترك فهيم استان زنجان مي باشد كه با استعانت از خداوند متعال ، رهنمودهاي مهندس كاظمي رئيس هيات مديره ومديرعامل و همدلي پرسنل اين شركت شاهد موفقيت هاي بيش از پيش وافزايش رضايتمندي مردم هستيم .ديسپاچينگ.JPG

مهندس دولتياري در خصوص اقدامات و  نقشه هاي استراتژيك تدوين شده در برنامه ي چشم انداز سال1404شركت توزيع نيروي برق استان زنجان ،‌يكي از اهداف اصلي چشم انداز را بهبود متوسط زمان انرژي توزيع نشده و كاهش ميانگين خاموشي برق به ازاي هرمشترك در سال به 140 دقيقه عنوان كرد و مهمترين راهكارها واقدامات كوتاه مدت وميان مدت درحوزه بهره برداري را 1-افزايش قابليت اطمينان شبكه با انجام اقداماتي از قبيل: كنترل كيفي تجهيزات شبكه وهماهنگي حفاظتي ، اصلاح وبهينه سازي شبكه هاي توزيع برق ،‌ نگهداري وتعميرات پيشگيرانه وتقويت فعاليت هاي نظارت بر بهره برداري. 2- كاهش انرژي توزيع نشده بي برنامه از طريق  بهره مندي از تجهيزات نوين و هوشمندسازي شبكه هاي توزيع برق ، افزايش نقاط مانوري ، توسعه اتوماسيون شبكه ، توسعه متناسب مراكز حوادث در مناطق عملياتي و متمركز نمودن راهبري و مديريت شبكه هاي توزيع برق سراسر استان زنجان. 3-كاهش انرژي توزيع نشده بابرنامه با انجام عملياتي از جمله برنامه ريزي و كنترل خاموشي هاي بابرنامه ،‌توسعه ي بهر گيري از فناوري سرويس وتعميرات خطوط و پست هاي زميني بصورت خط گرم ( بدون اعمال خاموشي) و گسترش نقاط مانوري قطع ووصل در سطح 14هزاركيلومتر شبكه ي توزيع برق استان . مي توان برشمرد.

ايشان همچنين به عملكرد معاونت بهره برداري و ديسپاچينگ به منظورتحقق اهداف چشم اندازشركت در حوزه هاي مختلف اشاره كرده و افزود: درراستاي تجهيز تمامي امورهاي عملياتي و اجرايي استان به فناوري سرويس گرم پست هاي زميني ، برنامه ريزي هاي لازم جهت آموزش پرسنل در كارگاه هاي آموزشي مقدماتي و تكميلي خط گرم ( سرويس پست ها بدون اعمال خاموشي ) و دوره آموزشي مفصل وسركابل بندي حرارتي وسرد ويژه ي اكيپ هاي عملياتي صورت پذيرفت و خوشبختانه اكيپ هاي خط گرم از ابتداي سال جاري در تمامي امورها تجهيز و با مديريت وكنترل ستادي ،  بدون خاموشي برق به كار سرويس و تعميرات پست هاي زميني برق استان اقدام مي نمايند تا ضمن كاهش ميزان انرژي توزيع نشده ، موجب افزايش رضايتمندي مردم شود. در همين راستا با پي گيري هاي صورت گرفته براي كنترل ومديريت بهتر سرويس وتعميرات خطوط وپست هاي زميني برق در امورهاي شش گانه استان سه نسخه نرم افزار اندرويديPM خريداري و ضمن اجراي موفقيت آميز پايلوت در مديريت توزيع برق شهرستان خرمدره واموربرق غرب شهرستان زنجان تا پايان سال جاري در تمامي امورها اجرا خواهدشد .از محاسن اين نرم افزار برنامه محور نمودن فعاليت هاي سرويس وتعميرات پيشگيرانه بوده وبه نحوي كه انجام سرويس فقط پس از تكميل چك ليست و فرآيندبازديد توسط ناظرين امورها در هر حوزه انجام مي شود.خط گرم.JPG

شايان ذكر است با پي گيري هاي بعمل آمده در سال جاري تمامي امورهاي اجرايي به فناوري دوربين ترموويژن تجهيز شده تا با استفاده از اين تكنولوژي نوين كه قابليت عكسبرداري حرارتي را داراست ، تعميرات پيشگيرانه توسط اكيپ هاي عملياتي قبل از بروز خرابي وآسيب به تجهيزات وشبكه هاي توزيع برق با استفاده از تشخيص اتصالات در معرض عيب انجام شود.

وي در ادامه به استقرار سيستم كنتاكت سنتر ( مركز پيام هوشمند متمركز ) و تجميع مراكز121شهرستان هاي تابعه در مركز پيام وفوريتهاي برق ديسپاچينگ ستاد اشاره و خاطرنشان كرد : اين پروژه با مساعدت مديرعامل و همكاري معاونت برنامه ريزي ومهندسي و نيز دفتر فاوا  از خرداد ماه سال جاري با جذب نيروي انساني ماهر و اجراي آموزش هاي لازم آغاز  به كار كرد.با استقرار سيستم كنتاكت سنتر امكان مديريت تماس هاي مشتركين سراسر استان با شماره ي 121 فراهم گرديده و همچنين با مديريت تماس بصورت راهنمايي سيستماتيك مشتركين حداقل ارتباط با اپراتور ايجاد شده و پيش بيني پيام هاي اطلاع رساني خاموشي هاي بابرنامه ،بي برنامه ،منطقه اي و پيام هاي مديريت مصرف بهينه برق و .. از ديگر امكانات سيستم مي باشد.گفتني است در روند تكميل سيستم كنتاكت سنتر پيش بيني رسيدگي به شكايات ، روابط عمومي و ارتباطات مردمي در فازهاي آتي صورت گرفته است.

ايشان حمايت هاي مديرعامل و معاونت مالي پشتيباني شركت توزيع نيروي برق استان زنجان را در اخذمجوز و هماهنگي براي عقد قرارداد سيستم اسكادا به منظور مانيتورينگ وضعيت فيدرهاي 20كيلوولت استان را مهم دانست و تصريح كرد : با استقرار سيستم اسكادا ضمن كنترل ومانيتورينگ ليزرهاي 20كيلوولت، وضعيت كليدها و رله هاي حفاظتي ، امكان ارتقاء رصدپذيري و صحت سنجي اطلاعات ارسالي اپراتورپست هاي فوق توزيع و امورهاي اجرايي و نيز اطلاع از نحوه اقدام امورهاي عملياتي در تعديل بار و مانورفيدرها فراهم خواهد شد.گفتني است اين شركت در اجراي اين پروژه جزو شركت هاي پيشرو در كشور محسوب مي شود .02فناوري سكسيونر كنترل ازراه دور.JPG

مهندس دولتياري در خصوص موضوع هوشمندسازي شبكه هاي توزيع برق استان نيز گفت : با افزايش تعداد 100دستگاه سكسيونر هاي هوايي كنترل از راه دور  در نقاط دور دست  و تجهيز 12دستگاه كليد قطع ووصل از راه دور در پست هاي توزيع برق مركز شهر كه نقاط استراتژيك وحساس زنجان را شامل  شد ، تمامي فعاليت هاي مديريتي و كنترل بار و انجام قطع و وصل شبكه در مركز ديسپاچينگ انجام مي شود . وي افزود : به منظور بهبود ارتباط مخابراتي مركزديسپاچينگ شركت با مناطق ده گانه ي استان و تسهيل مكالمه بي سيمي مناطق يادشده با اكيپ هاي عملياتي در بخش گسترش ارتباطات راديويي هوشمند هماهنگي واقدامات خوبي با نصب دكل مخابراتي در مناطق شهرستان هاي زنجان ، ماهنشان وخدابنده صورت پذيرفت كه دراين خصوص خوشبختانه با بهبود وضعيت دكل هاي مخابراتي موجود و افزوده شدن دكل هاي جديد ،ضمن  تسهيل در ارتباطات بي سيمي بستر سازي لازم در حوزه هوشمندسازي و  اتوماسيون شبكه انجام شده است.

وي در پايان گزارش خود به نظام مند نمودن نظارت عاليه كارشناسان ستادي در حوزه هاي روشنايي معابر، خطوط و پست هاي توزيع برق و ارائه بازخورد فعاليت هاي هر حوزه به مديران عالي شركت تأكيد كرد و از طراحي نظام ارزيابي امورهاي اجرايي در حوزه بهره برداري خبرداد و خاطرنشان كرد : در فيستيوال معرفي برترين هاي شركت كه در پايان  هرسال در سطح شركت برگزار مي شود ، با تكميل فرآيند ارزيابي سال گذشته برترين هاي بهره برداري وديسپاچينگ در هرحوزه معرفي خواهد شد .

شايان ذكر است با همت كارشناسان حوزه ي IT و معاونت بهره برداري ديسپاچينگ با تكميل و استقرارداشبرد مديريتي بهره برداري در بستر شيرپوينت همگام با ساير بخش هاي شركت به نحوي كه كليه شاخص هاي مهم بهره برداري در قالب اطلاعات مديريتي و به صورت آنلاين  در اين بستر در حوزه مناطق ده گانه قابل مشاهده و پي گيري مديران مربوطه مي باشد .روشنايي01.JPG