ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، جمع آوری انشعاب های غیرمجاز برق منجر به کاهش تلفات انرژی، تلفات مالی و سرمایه ملی می شود، در همين راستا اقدام هاي گسترده اي طي سالجاري در سطح استان انجام شده است.

مهندس عليزاده مديرعامل اين‌شركت ازشناسایی بيش از 6 هزار و 400 فقره انشعاب غیرمجاز در استان زنجان بر اساس گزارش های مردمی و ماموران شرکت توزیع برق استان زنجان خبر داد كه منجر به جمع آوری کامل  از شبکه توزیع برق شد. وي گفت: با کاهش تلفات انرژی برق علاوه بر جلوگیری از سرمایه گذاری های اضافی در بخش تولید، به استمرار تولید، کاهش هزینه سوخت و نگهداری نیروگاه ها کمک قابل توجهی
می شود.

وي توصيه كرد: افرادی که از انشعاب غیرمجاز برق استفاده مي كنند در صورت مراجعه نکردن برای تبدیل انشعاب خود به انشعاب مجاز، طبق قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از سوي مراجع قضایی اعمال قانون خواهند شد.وي میزان مصرف محاسبه شده انشعاب‌هاي غیرمجاز در هفت ماهه نخست سالجاري را یک میلیون و 952 هزار کیلووات ساعت اعلام كرد كه رقم قابل ملاحظه اي است.

وی یادآورشد: شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان 425 هزار مشترک دارد که صددرصد جمعيت شهري و 99درصد جمعيت روستايي از نعمت برق بهره مند هستند و بیش از 51 درصد انرژی برق این استان نيز  در مراکز صنعتی وكشاورزي مورد استفاده قرار گرفته و به منظور توسعه منطقه و اشتغال تبدیل به ارزش افزوده می شود.