ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، دکتر یوسفی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای زنجان با اتفاق هيات همراه با حضور در دفتر كار مهندس عليزاده رئيس هيات مديره ومديرعامل اين شركت راه هاي تعامل في مابين را مورد بررسي قرار دادند .

مهندس عليزاده ضمن قدرداني از ابراز لطف و ارتباط خوب اين دو دستگاه خدمات رسان ، گفت : تعامل تنگاتنگ شهرداري ها با دستگاه هاي خدمات رسان از جمله شركت توزيع نيروي برق امري ضروري وبسيار مهم وحياتي است . وي افزود: به منظور توسعه شهري و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان ضرورت دوچندان دارد و با تلاش دوطرف كيفيت زندگي شهروندي در شهرها بهتر از پيش خواهدشد.وي تاكيد كرد : درخصوص رعايت اصول مبلمان شهري در حال راي زني با شركت هاي طرف قرارداد هستيم تابا بهره گيري از پايه هاي روشنايي معابر زيبا و مناسب شان مردم گام هاي موثرتري برداريم .

دکتر یوسفی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای زنجان نيز با تبريك انتصاب مهندس عليزاده به عنوان مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان زنجان به تشريح راه هاي تعامل في مابين پرداخت و تصريح كرد: با ارتباط مناسب بين اين دو دستگاه هم استاني ها شاهد رشد وتوسعه وضعيت زندگي شهري خواهندشد.