ورود به سایت

به گزارش دفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، باتوجه به استقرار مراكزپرازدحام تجاري و صنعتي در مسير تغذيه ي پست زميني برق شهروروستا از حوزه ي اموربرق غرب شهرستان زنجان ، پرسنل خدوم اين شركت بدون اعمال قطعي برق با بهره مندي از تجهيزات وفن آوري خط گرم ، پست مزبور را اصلاح وسرويس كردند .

مهندس نيكخواه مديراموربرق غرب شهرستان زنجان با اشاره به اينكه اهداف و استراتژي اصلي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان جلب رضايت مردم ولايت مدار و مشتركين برق استان مي باشد گفت : با بهره گيري از فناوري نوين " خط گرم " كه در سالجاري به ناوگان اكيپ هاي بهره برداري اين امورافزوده شده است ، پست زميني برق شهروروستا كه برق بخش اعظم واحدهاي تجاري ، صنعتي ، ساختمان هاي اداري و مسكوني منطقه ي پرازدحام ميدان استقلال واقع در غرب شهر زنجان را توزيع مي نمايد بدون خاموشي برق اصلاح وسرويس شد . گفتني است پيش ازاين براي سرويس پست هاي توزيع برق بايستي منبع تغذيه ي پست تحت تعمير قطع مي شد كه  با بكارگيري اين تكنولوژي توسط پرسنل خدوم اموربرق  غرب شهرستان زنجان ديگر مشتركان برق شاهد قطع برق با برنامه نخواهند بود .