ورود به سایت

به گزارش شاخه زني 2.jpgدفترروابط عمومي شركت توزيع نيروي برق استان زنجان، به منظور جلوگیری از نشت جریان برق در هنگام بارش  باران و رطوبت كه موجب هدررفت انرژي شده و نيز حوادث ناشي از عدم رعايت حريم شبكه هاي توزيع برق؛ با تلاش پرسنل اموربرق شرق زنجان تعداد 2322درخت با رعايت استانداردهاي زيست محيطي و ايمني هرس شد.

مهندس نثار با بيان اين مطلب كه افزايش قابليت اطمينان شبكه هاي توزيع برق و بويژه رعايت دستورالعمل ايمني شهروندان در گرو رعايت استانداردهاي حريم شبكه هاي فشار ضعيف وفشارمتوسط مي باشد، گفت : از جمله اهداف اجراي طرح هرس درختان زير شبكه هاي توزيع برق در حوزه برق شرق زنجان کاهش اتصالی های حاصل از برخورد شاخه درختان با شبکه برق،کاهش نوسانات برق، کاهش زمان رفع خاموشی ها،جلوگیری از بروز خطرات برق گرفتگی،افزایش لوکس روشنایی معابر خياباني،جلوگیری از آسیب به تجهیزات و لوازم برقی مشترکين ،کاهش تلفات انرژي و درنهايت افزایش قابلیت اطمینان شبکه هاي توزيع برق و افزايش رضایتمندی مردم مي باشد.